Temel İzolasyon
Uygulamaları

Dış Cephe Isı İzolasyonu (Mantolama)

Dünya üzerinde son yıllarda enerji üretim bedellerinin artması ve giderek enerji kaynaklarının tükenmesi, binalarda ısıtma ve soğutma için harcanan enerjinin değerinin artması sonucunu doğurmuştur.

Enerjiye ödenen bedellerin artması ile birlikte en ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğu kabul görmektedir.

Binalarda yapılacak ısı izolasyonları enerjiye ödenen bedellerden tasarruf ettirerek kısa sürede yatırım maliyetini geri ödeme imkanı sağlamaktadır. Yapılan ısı izolasyonları yaşanan mekanın her bölümünde aynı konforun oluşmasını sağlamakta böylelikle sağlıklı yaşam alanları oluşturarak bir yandan da sağlık masraflarını minimuma indirmektedir.

Binanın ömrünü uzatan ısı izolasyonu uygulamaları betonarme karkası koruyarak depreme dayanıklılık yaşını da uzatmaktadır.

Keşif Başvuru Formu

 

Oriz Yapı Web Sitesi

Yalıtım İzmir - İzolasyon İzmir